oikee väärä vasen masentaa, mis on mun ase? pitää asenne asentaa.